PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM
SIÓSTR PIJAREK IM. JÓZEFA KALASANCJUSZA W KRAKOWIE

 

 

O szkole, Rekrutacja

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2018/2019 już rozpoczęta!

Kalendarium procesu rekrutacji:

od 15 stycznia 2018 r. do  9 lutego 2018 r. -  termin składania dokumentów;

od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. - rozmowa rekrutacyjna;

dnia 23 marca 2018 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Szkoły. Liczba przyjętych do klasy pierwszej nie przekroczy 20 dzieci.
 

Szczegółowe informacje, zobacz.
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (pobierz).

Zapraszamy!

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019 już rozpoczęta!

Kalendarium procesu rekrutacji:

od 1 marca 2018 r. do 20 marca 2018 r. -  termin składania dokumentów;

od 12 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. - rozmowa rekrutacyjna;

dnia 25 maja 2018 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

W roku szkolnym 2018/19 otwarty będzie jeden oddział liczący 20 dzieci.

Szczegółowe informacje, zobacz.
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (pobierz).
Deklaracja pozostawienia dziecka w szkole lub oddziale przedszkolnym (pobierz).

Zapraszamy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Sióstr Pijarek,
30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 18, tel./fax. (12) 623-81-83