PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM
SIÓSTR PIJAREK IM. JÓZEFA KALASANCJUSZA W KRAKOWIE

 

 

Edukacja, Rozkład zajęć

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

KLASA 0 KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
 
KLASA VI KLASA VII KLASA II G KLASA III G    
 

Klasa 0

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  08:00 - 13:30
zajęcia przedszkolne
religia
08:00 - 13:30
zajęcia przedszkolne
08:00 - 13:30
zajęcia przedszkolne
religia
08:00 - 13:30
zajęcia przedszkolne
j. angielski
08:00 - 13:30
zajęcia przedszkolne
j. angielski
do góry

Klasa I

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
08:55 - 09:40 edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
09:50 - 10:35 edu. wczesnosz. w-f j. angielski religia edu. wczesnosz.
10:50 - 11:35 w-f edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
11:45 - 12:30 j. angielski     w-f  
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35          
13:45 - 14:30          
do góry

Klasa II

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
08:55 - 09:40 w-f edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. j. angielski religia
09:50 - 10:35 edu. wczesnosz edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
10:50 - 11:35 edu. wczesnosz. j. angielski edu. wczesnosz. w-f edu. wczesnosz.
11:15 - 12:30 edu. wczesnosz   religia   edu. wczesnosz.
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35          
13:45 - 14:30          
do góry

Klasa III

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
08:55 - 09:40 edu. wczesnosz. religia edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz.
09:50 - 10:35 edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. religia w-f edu. wczesnosz.
10:50 - 11:35 edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. edu. wczesnosz. j. angielski edu. wczesnosz.
11:15 - 12:30   w-f edu. wczesnosz.   j. angielski
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35          
13:45 - 14:30          
do góry
Klasa IV
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 w-f j. polski matematyka w-f j. polski
08:55 - 09:40 historia j. ang. 1/2 / j. ang. 2/2 j. polski matematyka matematyka
09:50 - 10:35 j. ang. 1/2 / j. ang. 2/2 matematyka muzyka j. polski plastyka
10:50 - 11:35 j. polski przyroda religia godz. wych. w-f
11:45 - 12:30 religia informatyka j. ang. 1/2 / j. ang. 2/2 przyroda w-f
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35   przyroda   technika  
13:45 - 14:30          
do góry
Klasa V
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 zaj. komputerowe religia j. angielski przyroda religia
08:55 - 09:40 matematyka przyroda w-f w-f historia i społ.
09:50 - 10:35 w-f przyroda j. polski j. angielski w-f
10:50 - 11:35 j. polski matematyka muzyka godz. wych. matematyka
11:45 - 12:30 j. angielski j. polski matematyka j. polski plastyka
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35   j. polski zaj. techniczne   j. polski
13:45 - 14:30          
do góry
Klasa VI
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 religia matematyka j. polski j. polski religia
08:55 - 09:40 j. polski w-f j. angielski przyroda plastyka
09:50 - 10:35 j. polski j. polski w-f przyroda matematyka
10:50 - 11:35 matematyka historia i społ. matematyka godz. wych. j. angielski
11:45 - 12:30 w-f przyroda muzyka matematyka j. polski
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35 j. angielski zaj. techniczne wdrż w-f historia i społ.
13:45 - 14:30   zaj. komputerowe      
do góry
Klasa VII
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 fizyka geografia religia matematyka biologia
08:55 - 09:40 geografia j. polski j. polski j. polski religia
09:50 - 10:35 chemia j. angielski matmatyka j. polski j. polski
10:50 - 11:35 w-f biologia w-f godz. wych. chemia
11:45 - 12:30 matematyka historia j. hiszpański historia informatyka
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35 matematyka w-f j. angielski fizyka plastyka
13:45 - 14:30 j. angielski j. hiszpański muzyka w-f wdrż
14:40 - 15:25          
do góry
Klasa II gimnazjum
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 matematyka j. ang. 1/2 / j. ang. 2/2 j. ang. 1/2 / j. hisz. 2/2 j. polski w-f
08:55 - 09:40 fizyka matematyka matematyka j. polski biologia
09:50 - 10:35 j. polski matematyka j. hisz. 1/2 / j. ang. 2/2 j. ang. 1/2 / j. hisz. 2/2 j. polski
10:50 - 11:35 geografia j. polski chemia godz. wych. zaj. art. plas./zaj. art. teatr
11:45 - 12:30 chemia biologia w-f j. hisz. 1/2 / j. ang. 2/2 wos
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35 historia historia muzyka religia wdżr
13:45 - 14:30 informatyka w-f religia fizyka  
14:40 - 15:25   w-f      
do góry
Klasa III gimnazjum
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 08:45 geografia matematyka j. polski j. ang. 1/2 / j. hisz. 2/2 historia
08:55 - 09:40 matematyka j. polski j. hisz. 1/2 / j. ang. 2/2 j. hisz. 1/2 / j. ang. 2/2 w-f
09:50 - 10:35 fizyka edukacja dla bezpiecz. biologia informatyka chemia
10:50 - 11:35 j. ang. 1/2 / j. ang. 2/2 w-f matematyka matematyka religia
11:45 - 12:30 historia wos matematyka chemia j. polski
12:30 - 12:50 PRZERWA OBIADOWA 12:30 - 12:50
12:50 - 13:35 j. polski j. ang. 1/2 / j. hisz. 2/2 w-f godz. wych. j. polski
13:45 - 14:30   religia w-f    
14:40 - 15:25          
do góry

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Sióstr Pijarek,
30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 18, tel./fax. (12) 623-81-83